Hoërskool Jan van Riebeeck se leierskapstruktuur is van so aard dat die leerders op verskeie vlakke sélf verantwoordelikheid vir die bestuur van portefeuljes en komitees neem. Hulle is innoverend en kreatief in hulle beplanning en neem eienaarskap van al hulle inisiatiewe in hulle rolle as leiers. Leerderdeelname is baie belangrik en sodoende word die skool se waardes met trots uitgeleef.

Ons het ‘n Verteenwoordigende Raad van Leerders, ‘n Matriekraad, ‘n koshuiskomitee en verskeie ander komitees en leierskapsposisies wat deur entoesiastiese en gewillige leerders gevul word. Hier is vir almal plek om uit te styg!

X
Copy link
Powered by Social Snap