Addisionele Akademiese Aktiwiteite

Leerders word aan verskeie akademiese aktiwiteite blootgestel en kry daagliks die geleentheid om hulself te verbeter, te verreik en om wyer as die voorgeskrewe akademiese kurrikulum gestimuleer te word. Van die aktiwiteite waaraan hulle kan deelneem is ekspo’s, eisteddfods en olimpiades in verskeie vakke. Onderwysers en leerders help ook na-ure met intervensies en tutorklasse.

Leerders wat van die tutorklasse gebruik wil maak, kan vir Dirk Maree kontak by jvrakademie@gmail.com.

X
Copy link
Powered by Social Snap