Cambridge A-Levels

Hoërskool Jan van Riebeeck is geakkrediteer as ‘n Cambridge International School, wat beteken dat ons leerders die Cambridge A level-eksamens kan aflê. Ons bied Wiskunde, Biologie, Fisika en Engels as ‘n buitekurrikulêre aktiwiteit aan vir leerders wat daarvoor kwalifiseer.  Leerders begin in Junie van hulle graad 10-jaar met die AS-sillabus en voltooi hul A2-eksamen in Mei van hulle graad 12-jaar.

Die eerste groep van 8 leerders het in Junie 2018 hul AS-eksamens in Wiskunde afgelê. Die Cambridge-kwalifikasie word deur die meeste internasionale universiteite erken, sowel as deur ons plaaslike universiteite.

Benewens die vakkundige vaardighede wat leerders deur hierdie kwalifikasie opdoen, ontwikkel hulle ook ander belangrike lewensvaardighede soos selfdissipline, tydsbestuur en “self-directed learning”. Hulle verlaat die skool aan die einde van hulle matriekjaar, goed voorbereid vir ‘n lewe van studie aan enige tersiêre inrigting!

Vir verdere inligting, besoek gerus Cambridge International se webwerf by http://www.cambridgeinternational.org of kontak me Sonet Meyer by sonet.meyer@janvanriebeeck.co.za

Cambridge-inligting vir 2023

X