Klubs & Verenigings

Ons bied ‘n heerlike en verrykende program aan.  Hier is heelwat klubs en verenigings – beslis iets vir almal!  Die doel van die klub- en verrykingsprogram is om die leerders op verskillende gebiede te ontwikkel en ook te bemagtig om hul plek in die samelewing te kan volstaan.  Hul kry geleenthede om aan uitstappies, werkswinkels en professionele persone blootgestel te word.  Hul gaan met aktuele sake en ook die geskiedenis gekonfronteer word.  Hul gaan lewensvaardighede aanleer wat hul ‘n voorsprong in die lewe sal gee.  Leerlinge word verplig om op Klubdag in te skakel by ‘n klub se aktiwiteit.  Klubs mag steeds aktiwiteite voor en na skool reël.

Die klubs en verenigings sal in Januarie ‘n bekendstellingsdag hou waartydens leerders kan registreer.  Kyk gerus solank na die lys van aktiwiteite!

#JanMEDIA (FOTOGRAFIEKLUB , PRODUKSIE EN MEDIA, KLANK EN BELIGTING-SPAN)
#JanSTREPIES (ONS ATKV-TAKVERENIGING WAT OPWINDENDE PROJEKTE IN AFRIKAANS BEPLAN)
#JanKUNS (LEEF JOU KUNSTALENT UIT! ONS KYK NA BAIE KUNSVORME – ENIGE KUNSTENAARS WELKOM)
#JanJUNIORLEIER (SLYP JOU LEIERSKAPVAARDIGHEDE IN GRAAD 8 EN 9.)
#JanKAAP (ERVAAR DIE UNIEKE KAAPSE OMGEWING EN ERFENIS!)
#JanGELD (FINANSIES EN ENTREPRENEURSKAP)
#JanBIB (MEDIAMONITORS -JVR-BIBLIOTEEKDIENS)
#JanTALE (LEEF JOU LIEFDE VIR TALE EN IN VERSKEIE GENRES UIT)
#JanGROEN (DIE GROENSPAN GEE OM VIR MOEDERAARDE, MENS EN DIER)
#JanAkwaJANika (RAAK DEEL VAN DIE WONDERWÊRELD VAN PLANTE)
#BBC (BIBLE BREAKFAST CLUB)
#JanRobotika
#JanOMGEE (GEMEENSKAPSDIENS EN BLOEDSKENK)
#JanDANS (KOM LEER DIE FYNERE VOETWERKKUNSIES OP VRYDAEMIDDAE IN DIE SKOOLSAAL!)

NUWE TOEVOEGINGS:
#JanPLANK (SLUIT IN BRANDER-  EN SKAATSPLANK AVONTURE)
#JanSTAP (VERKEN VERSKEIE STAPROETES EEN KEER PER KWARTAAL)

X