Verenigings

Verenigings – Kom skakel in. Hier is iewers ‘n plekkie vir jou!

Hoërskool Jan van Riebeeck het ‘n groot hoeveelheid verenings waaraan leerders kan behoort en wat ook amper uitsluitlik deur die leerders bestuur word.

Die Akademiese Tutorgroep is ‘n weeklikse geleentheid waar verkose leerders ander leerders met akademiese werk help.

Die Entrepreneursklub bied leerders die geleentheid om te leer presies hoe besighede werk en hoe om self een te begin!

Die Fotografieklub ontmoet weekliks om hulle vaardighede agter die kameras te slyp.

Die Groenspan is daar om Jan van Riebeeck omgewingsbewus te hou. Hulle doen herwinningsprojekte, strandskoonmaak en waterbewustheid. Jan Stap val onder dié vereniging en hier kry almal wat wil die geleentheid om as groep in die natuur te wees.

Die Noodhulpvereniging kry gereeld opleiding en staan by tydens alle sportgeleenthede.

Onze Jan is die skoolpublikasie wat deur die leerders geskryf en gedryf word. Dit word kwartaalliks uitgegee.

Sosiaal-Maatskaplik doen een uitreikprojek per kwartaal en is uitsluitlik ten doel om te help. Hulle besoek ouetehuise en kinderhuise, samel “bread brackets” in, doen kankerbewustheid, Santa’s Shoebox en verskeie ander aksies. Aksie vir diere val ook onder die vereniging.

Die Geeskomitee is in beheer van geleenthede soos Jan Boks, Jan Spat en verskeie ander pret-aktiwiteite.

Die Sportkomitee reël die Big Brag, kapteine-aand en interhuisaktiwiteite.

Die Kultuurkomitee is in beheer van Sterrejag, interhuisdebat en -vasvra.

X
Copy link
Powered by Social Snap