Ons Visie

Hoërskool Jan van Riebeeck is ‘n skool:

 • wat onderrig van hoogstaande gehalte bied;
 • wat analitiese vermoë, kreatiewe denke, selfstandigheid, selfvertroue en empatie by elke leerder aanmoedig en ontwikkel;
 • wat leerders toerus om die uitdagings van die toekoms vasberade en met vertroue aan te durf;
 • wat die karakter van sy erfenis in die hart van Kaapstad weerspieël;
 • waar ons mekaar ondersteun in eendersheid en andersheid en
 • waar ons geesdriftig deelneem aan akademie, sport en kultuur omdat ons kán en wíl.

Ons Missie

Hoërskool Jan van Riebeeck strewe daarna om:

 • ons Afrikaanse Moedertaal te handhaaf en goeie waardes uit te leef;
 • eie kultuurskatte te waardeer, maar ook dié van ander te respekteer;
 • ‘n weldeurdagte, goedgebalanseerde opvoeding aan jong wêreldburgers te bied en
 • te alle tye aan ons integriteit, trots en uitnemendheid geken te word.

Ons Waardesisteem

 • Daarstelling van waardegedrewe en professionele onderwys.
 • Bevordering van akademiese prestasie en die skep van ‘n leerkultuur.
 • Handhawing van dissipline.
 • Effektiewe bestuur en leierskap.
 • Bevordering van tradisies en kultuur binne ons erfenis en karakter.
 • Kweek van lojaliteit en agting teenoor skool en medemens.
 • Bevordering van kreatiwiteit.
 • Kweek van ‘n gesonde kompetisiegees.
 • Ontwikkeling van elke leerder se volle potensiaal.
 • Bevordering van gelykheid en menswaardigheid.
 • Handhawing en oordrag van gesag en respek.

Ons Kernwaardes

 • Trots
 • Respek
 • Eerlikheid
 • Verantwoordelikheid
 • Regverdigheid
 • Medemenslikheid
 • Betroubaarheid
 • Volharding
X