Ons Geskiedenis

1912

1912

Ordonnansie No. 11 aanvaar voorwaardelik die beginsel van moedertaalonderwys.
1914

24 April 1914

C.J. Langenhoven oorreed die Provinsiale Raad om die gebruik van Afrikaans pleks van Nederlands as voertaal in laerskole te erken.
1919

April, 1919

Mej. L.P. Elton, hoof van die Good Hope Seminary, begin in April 1919 met 'n Afrikaanse klas van 12 leerlinge by haar skool.
1924

1924

Hierdie Afrikaanse klas het in 1924 gegroei tot 'n volwaardige laerskool (later die Laerskool Jan van Riebeeck) met 60 leerlinge. Die eerste leerlinge bereik st. 6.
1925

30 September 1925

Die SAOU-takke van Kaapstad en omgewing hou 'n konferensie in Kirstenbosch om die behoefte aan 'n hoërskool met Afrikaans as voertaal te bespreek. 'n Waaksaamheidskomitee word gestig om hom vir die stigting van 'n hoërskool in Kaapstad te beywer.
1925

17 November 1925

Die Stigtingsdokument van die skool word onderteken.
1925

10 November 1925

Dr. W.J. Viljoen, SGO, beloof 'n afvaardiging van die Waaksaamheidskomitee om 'n ad hoc-hoërskool met Afrikaans as voertaal te stig.
1925

23 Desember 1925

Mnr. J.J. Jordaan word as hoof van die skool aangestel.
1926

25 Januarie 1926

Die Hoërskool Jan van Riebeeck open met 42 leerlinge en 3 onderwysers.
1926

11 Desember 1926

Eerste prysuitdeling by Die Koffiehuis.
1927

19 Mei 1927

Die skool se naam en leuse word aanvaar.
1928

28 Oktober 1928

Die eerste atletiekbyeenkoms vind plaas. Die leerlinge word in drie kleurgroepe verdeel: oranje, wit en blou.
1928

1928

Die eerste leerlingraad – 4 seuns en 4 dogters – word verkies. Die eerste leerling verskyn op die Kaaplandse Merietelys vir Matrikulante – Gordon Greeff.
1931

23 Oktober 1931

Hoeksteenlegging van die skool.
1932

1932

Leerlingtal 318 – wat die skool die grootste gemengde skool in Kaapland maak.
1936

27 Julie 1936

Mnr. J.J. Jordaan sterf in die tuig.
1937

1937

Mnr. H.A. Rust word die skoolhoof. Instelling van die eerste gemengde koshuis, Jordaanhuis, op die gronde van die Laerskool Jan van Riebeeck. Eerste inwoners is leerlinge van buite die landsgebied: Suidwes-Afrika (Namibië), Kenia, Noord- en Suid-Rhodesië (Zimbabwe en Zambië).
1939

1939

Hofmeyrhuis word as koshuis gebruik.
1940

1940

Mnr. N.J. le Roux volg mnr. Rust op as skoolhoof.
1945

17 Maart 1945

Welgemeend word aan die skool oorgedra.
1946

1946

Die tennisbane langs die skool word in gebruik geneem.
1948

1948

Mnr. L.C. Bruwer volg mnr. N.J. le Roux op as skoolhoof.
1949

1949

Fondse word bewillig vir die bou van twee afsonderlike koshuise – vir meisies op Welgemeend-landgoed en vir Seuns op De Hoop-landgoed.
1953

23 Julie 1953

Inwyding van die koshuise, Huis Jordaan en Huis A.J. van der Merwe, deur die Administrateur, mnr. P.J. Olivier.
1948

1958

Mnr. A.S. du P. le Roux neem oor as skoolhoof.
1961

1961

Die netbalbane anderkant Stephenstraat en die Buys-veld met voltooide kleedkamers word in gebruik geneem. Die vergrote skoolsaal en skoolgebou word deur die Administrateur, mnr. Nico Malan, ingewy. Mnr. H.A. Lambrechts word skoolhoof.
1968

18 Junie 1968

Die Boerneef-versameling word bekendgestel.
1969

1969

Mnr. J.H. Uys neem oor as hoof.
1976

1976

Die Goue Jubileum-fees van die skool word gevier en die Jubileumsaal word op 12 Oktober 1976 ingewy.
1981

1981

Mnr. A.G. van Rensburg neem oor as skoolhoof.
1985

1985

Mnr. C.M Boshoff word skoolhoof.
1986

1986

Erepennings word vir die eerste keer aan oudleerders wat hulle onderskei, toegeken. Die nuwe klubhuis, paviljoen, atletiek- en rugbyveld word ook ingewy.
1991

1991

Jan van Riebeeck word 'n Model B-skool, die tweede Afrikaanse skool wat sy deure vir alle rasse oopstel.
1991

1991

Mnr. A. Viljoen word aangestel as skoolhoof.
1996

1996

Die vakke tik, bedryfsekonomie, houtwerk en huishoudkunde word vervang deur rekenaarstudie en tegniese tekene. Xhosa is ingevoer in st. 8. Die rekenaarsentrum verskuif na 'n ander lokaal.
1999

1999

Die E-sentrum vir rekenaarstudie in Hofstraat word in werking gestel. 'n Gemoderniseerde lokaal vir hotelhouding en spyseniering word ingerig.
2003

2003

Mnr J.J.B. van Niekerk word aangestel as skoolhoof.
2006

2006

Die skoolterrein word opgradeer en geboue ondergaan verskeie veranderinge.
2013

2013

Mnr André Franken word as skoolhoof aangestel.
2015

2015

Die skool se eerste fondsinsamelingsdinee- en veiling word gehou. Opknappingswerk word aan verskeie kantore gedoen.
2016

2016

Die skool vier sy 90ste bestaansjaar met funksies deur die loop van die jaar. Verskeie oudleerders ontvang weer erepennings en ‘n groot interskole teen HS Dirkie Uys is ‘n hoogtepunt.
2017

2017

Die koshuise smelt saam en die seuns trek in by Huis Jordaan.
X