PERSONEELSPANNE

Bestuurspan

Graadhoofde

Akademiese Personeel

Administratiewe Personeel

Ondersteuningspersoneel

 

BESTUURSPAN

Skoolhoof

Mnr. Pieter Rademeyer

skoolhoof@janvanriebeeck.co.za

Dissipline 

Me. Huibrecht Steyn

huibrecht.steyn@janvanriebeeck.co.za

Sport

Mnr. Abré van Heerden

abre.vanheerden@janvanriebeeck.co.za

Akademie

Me. Liza Serrao

liza.serrao@janvanriebeeck.co.za

Verryking

Me. Elize von Versen

elize.vonversen@janvanriebeeck.co.za

Kultuur

Mnr. Geruan Geldenhuys

geruan.geldenhuys@janvanriebeeck.co.za

Pastoraal

Mnr. Jan Henning

jan.henning@janvanriebeeck.co.za

GRAADHOOFDE

2023

Graad 12

Me. Huibrecht Steyn

huibrecht.steyn@janvanriebeeck.co.za

 

Graad 12 Registerpersoneel:

Assistent-graadhoof – n.v.t.

Graad 12J – Me. Rhonda Jansen van Vuuren

Graad 12V – Me. Lize Turkstra

Graad 12R – Me. Linda van der Walt

Graad 11

Me. Elize von Versen

elize.vonversen@janvanriebeeck.co.za

 

Graad 11 Registerpersoneel:

Assistent-graadhoof – Mnr. Jan Henning

Graad 11J – Me. Maritha Strydom

Graad 11V – Me. Milandré Bezuidenhout

Graad 11R – Mnr. Renier Claassen

Graad 10

Mnr. Geruan Geldenhuys

geruan.geldenhuys@janvanriebeeck.co.za

 

Graad 10 Registerpersoneel:

Assistent-graadhoof – n.v.t.

Graad 10J – Me. Magda Vrey

Graad 10V – Mnr. CJ Velleman

Graad 10R – Me. Lin Olivier

Graad 9

Mnr. Wilbur Kastoor

wilbur.kastoor@janvanriebeeck.co.za

 

Graad 9 Registerpersoneel:

Assistent-graadhoof – n.v.t.

Graad 9H – Me. Leandé van Heerden

Graad 9J – Me. Carlie Reineke

Graad 9V – Me. Sanet Taljaard

Graad 9R – Mnr. Werner Cronje

Graad 8

Me. Annelie Nimmo

annelie.nimmo@janvanriebeeck.co.za

 

Graad 8 Registerpersoneel:

Assistent-graadhoof – Mnr. Hans-Peter Klink

Graad 8H – Me. Ruby Parker

Graad 8J – Me. Githe Grobbelaar

Graad 8V – Mnr. Hans-Peter Klink

Graad 8R – Me. Ananda Visser

AKADEMIESE PERSONEEL

Alfabeties volgens van.

Me. Milandré Bezuidenhout

Vakke: Lewens- en natuurwetenskappe

milandre.bezuidenhout@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Renier Claassen

Vakke: Engels Huistaal

renier.claassen@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Werner Cronje

Vakhoof: Inligtingstegnologie & RTT

Vakke: Inligtingstegnologie & Wiskunde

werner.cronje@janvanriebeeck.co.za

Me. Erna du Toit

Vakke: Wiskunde

erna.dutoit@janvanriebeeck.co.za

Me. Ruthette du Toit

Vakke: Musiek

ruthette.dutoit@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Geruan Geldenhuys

Vakhoof: Musiek

Vakke: Musiek

geruan.geldenhuys@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Jan Henning

Vakke: Ekonomie & EBW

jan.henning@janvanriebeeck.co.za

Me. Githe Grobbelaar

Vakke: Afrikaans Huistaal & Engels Addisionele Taal

githe.grobbelaar@janvanriebeeck.co.za

Me. Rhonda Jansen van Vuuren

Vakhoof: Wiskundige Geletterdheid

Vakke: Wiskundige Geletterdheid & Geografie

rhonda.jansenvanvuuren@janvanriebeeck.co.za

Me. Wienkas Jooste

Vakke: RTT

wienkas.jooste@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Hans-Peter Klink

Vakhoof: Ingenieursgrafika- en ontwerp & Tegnologie

Vakke: Wiskunde & Tegnologie

hans-peter.klink@janvanriebeeck.co.za

Me. Janet Lotriet

Vakke: Engels Eerste Addisionele Taal & Skeppende Kunste

janet.lotriet@janvanriebeeck.co.za

Me. Regina Malan

Vakke: Musiek

regina.malan@janvanriebeeck.co.za

Me. Sonet Meyer

Vakke: Rekeningkunde & EBW

sonet.meyer@janvanriebeeck.co.za

Me. Annelie Nimmo

Vakhoof: Geskiedenis

Vakke: Geskiedenis & Geografie

annelie.nimmo@janvanriebeeck.co.za

Me. Lin Olivier

Vakhoof: LO (Graad 8 & 9)

Vakke: Gasvryheidstudies & LO

lin.olivier@janvanriebeeck.co.za

Me. Ruby Parker

Vakke: Afrikaans Huistaal & Engels Eerste Addisionele Taal

ruby.parker@janvanriebeeck.co.za

Me. Carlie Reineke

Vakhoof: Geografie

Vakke: Geografie & Ingenieursgrafika- en ontwerp

carlie.reineke@janvanriebeeck.co.za

Me. Liza Serrao

Vakhoof: Wiskunde

Vakke: Wiskunde

liza.serrao@janvanriebeeck.co.za

Me. Huibrecht Steyn

Vakhoof: Lewens- en Natuurwetenskappe

Vakke: Lewenswetenskap

huibrecht.steyn@janvanriebeeck.co.za

Me. Maritha Strydom

Vakke: Afrikaans Huistaal

maritha.strydom@janvanriebeeck.co.za

Me. Sanet Taljaard

Vakhoof: Dramatiese Kunste

Vakke: Dramatiese Kunste & Afrikaans Huistaal

sanet.taljaard@janvanriebeeck.co.za

Me. Lize Turkstra

Vakhoof: Fisiese Wetenskappe

Vakke: Fisiese Wetenskappe

lize.turkstra@janvanriebeeck.co.za

Me. Leandé van Heerden

Vakke: Afrikaans Huistaal & Skeppende Kunste

leande.vanheerden@janvanriebeeck.co.za

Me. Rolene van Zyl

Vakke: Musiek

rolene.vanzyl@janvanriebeeck.co.za

Mnr. CJ Velleman

Vakke: Geografie, Geskiedenis, LO & Tegnologie

cj.velleman@janvanriebeeck.co.za


Me. Ananda Visser

Vakhoof: Toerisme & LO (Graad 10 – 12)

Vakke: Toerisme & LO

ananda.visser@janvanriebeeck.co.za

Me. Elize von Versen

Vakhoof: Handelsvakke

Vakke: Besigheidstudies & EBW

elize.vonversen@janvanriebeeck.co.za

Me. Magda Vrey

Vakhoof: Kuns, Skeppende Kunste & Gasvryheidstudies

Vakke: Kuns en Skeppende Kunste

magda.vrey@janvanriebeeck.co.za

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL

Alfabeties volgens van.

Me. Razelle Hanekom

Projekbestuur, Bemarking & Fondsinsameling

razelle.hanekom@janvanriebeeck.co.za

Me. Nicky Hattingh

Finansiële Bestuurder

nicky.hattingh@janvanriebeeck.co.za

Me. Karin Koch

Welgemeend

karin.koch@janvanriebeeck.co.za

Me. Helena le Roux

Alumni & Beursfasiliteerder

helena.leroux@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Freddie Moyo

IT-bestuurder

freddie.moyo@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Bryan Schwartz

Fasiliteitsbestuurder

bryan.schwartz@janvanriebeeck.co.za

Me. Brigette Sterrenberg

Leerdersake

admin@janvanriebeeck.co.za

Me. Petula Titua

Debiteure-klerk

petula.titus@janvanriebeeck.co.za

Me. Nino Henning

Persoonlike Assistent: Skoolhoof

Ontvangs

ontvangs@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Abré van Heerder

Sport

abre.vanheerden@janvanriebeeck.co.za

Me. Sanette van Loggerenberg

Skoolwinkelbestuurder, Aankoper & Bateverhuurder

sanette.vanloggerenberg@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Louis Zietsman

Skoolsielkundige

louis.zietsman@janvanriebeeck.co.za

ONDERSTEUNINGSPERSONEEL

Alfabeties volgens van.

X