PERSONEELSPANNE

Bestuurspan

Graadhoofde

Akademiese Personeel

Administratiewe Personeel

Ondersteuningspersoneel

 

BESTUURSPAN

Skoolhoof

Mnr. Pieter Rademeyer

skoolhoof@janvanriebeeck.co.za

Dissipline 

Me. Huibrecht Steyn

huibrecht.steyn@janvanriebeeck.co.za

Sport

Mnr. Abré van Heerden

abre.vanheerden@janvanriebeeck.co.za

Akademie

Me. Liza Serrao

liza.serrao@janvanriebeeck.co.za

Verryking

Me. Leandé van Heerden

leande.vanheerden@janvanriebeeck.co.za

Me. Razelle Hanekom

Projekbestuur, Bemarking & Fondsinsameling

razelle.hanekom@janvanriebeeck.co.za

Kultuur

Mnr. Jaco Dippenaar

jaco.dippenaar@janvanriebeeck.co.za

Pastoraal

Mnr. Jan Henning

jan.henning@janvanriebeeck.co.za

GRAADHOOFDE

2023

Graad 12

Me. Elize von Versen

elize.vonversen@janvanriebeeck.co.za

 

Graad 12 Registerpersoneel:

Assistent-graadhoof – n.v.t.

Graad 12J – Me. Sonet Meyer

Graad 12V – Me. Milandré Bezuidenhout

Graad 12R – Mnr. J. Dippenaar

Graad 11

Me. Lin olivier

lin.olivier@janvanriebeeck.co.za

 

Graad 11 Registerpersoneel:

Assistent-graadhoof – n.v.t.

Graad 11J – Me. Magda Vrey

Graad 11V – Mnr. Werner Cronje

Graad 11R – Me. Louise Bührmann

Graad 10

Mnr. Jan Henning

jan.henning@janvanriebeeck.co.za

 

Graad 10 Registerpersoneel:

Assistent-graadhoof – Me. Leandé van Heerden

Graad 10J – Me. Leandé van Heerden

Graad 10V – Me. Annelie Nimmo

Graad 10R – Me. Rhonda Jansen van Vuuren

Graad 9

Mnr. Hans-Peter Klink

hans-peter.klink@janvanriebeeck.co.za

 

Graad 9 Registerpersoneel:

Assistent-graadhoof – Me. Huibrecht Steyn

Graad 9H – Me. Corine Raath

Graad 9J – Mnr. Theon Theron

Graad 9V – Me. Grobbelaar

Graad 9R – Me. Ananda Visser

Graad 8

Mnr. Wilbur Kastoor

wilbur.kastoor@janvanriebeeck.co.za

 

Graad 8 Registerpersoneel:

Assistent-graadhoof – Me. Carlie Reineke

Graad 8H – Me. Ruby Parker

Graad 8S – Mnr. Renier Claassen

Graad 8J – Me. Alison. Mönnig

Graad 8V – Me. Sanet Taljaard

Graad 8R – Me. Elandré Bosch

AKADEMIESE PERSONEEL

Alfabeties volgens van.

Me. Milandré Bezuidenhout

Vakke: Lewens- en natuurwetenskappe

milandre.bezuidenhout@janvanriebeeck.co.za

Me. Elandré Bosch

Vakke: Afrikaans

elandre.bosch@janvanriebeeck.co.za

Me. Louise Bührmann

Vakke: EBW & Wiskunde

louise.buhrmann@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Renier Claassen

Vakke: Engels 

renier.claassen@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Werner Cronje

Vakhoof: Inligtingstegnologie & RTT

Vakke: Inligtingstegnologie & Wiskunde

werner.cronje@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Jaco Dippenaar

Vakke: Musiek

jaco.dippenaar@janvanriebeeck.co.za

Me. Erna du Toit

Vakke: Wiskunde

erna.dutoit@janvanriebeeck.co.za

Me. Ruthette du Toit

Vakke: Musiek

ruthette.dutoit@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Jan Henning

Vakke: Ekonomie & EBW

jan.henning@janvanriebeeck.co.za

Me. Githe Grobbelaar

Vakke: Engels en Skeppende Kunste (Drama)

githe.grobbelaar@janvanriebeeck.co.za

Me. Rhonda Jansen van Vuuren

Vakhoof: Wiskundige Geletterdheid

Vakke: Wiskundige Geletterdheid & Geografie

rhonda.jansenvanvuuren@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Wilbur Kastoor

Vakke: Wiskundige Geletterdheid & Wiskunde

wilbur.kastoor@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Hans-Peter Klink

Vakhoof: Ingenieursgrafika- en ontwerp & Tegnologie

Vakke: Wiskunde & Tegnologie

hans-peter.klink@janvanriebeeck.co.za

Me. Regina Malan

Vakke: Musiek

regina.malan@janvanriebeeck.co.za

Me. Daniella Matter

Vakke: Engels

daniella.matter@janvanriebeeck.co.za

Me. Sonet Meyer

Vakke: Rekeningkunde & EBW

sonet.meyer@janvanriebeeck.co.za

Me. Annelie Nimmo

Vakhoof: Geskiedenis

Vakke: Geskiedenis & Geografie

annelie.nimmo@janvanriebeeck.co.za

Me. Lin Olivier

Vakhoof: LO (Graad 8 & 9)

Vakke: Gasvryheidstudies & LO

lin.olivier@janvanriebeeck.co.za

Me. Ruby Parker

Vakke: Engels

ruby.parker@janvanriebeeck.co.za

Me. Corine Raath

Vakke: Afrikaans

corine.raath@janvanriebeeck.co.za

Me. Carlie Reineke

Vakhoof: Geografie

Vakke: Geografie & Ingenieursgrafika- en ontwerp

carlie.reineke@janvanriebeeck.co.za

Me. Liza Serrao

Vakhoof: Wiskunde

Vakke: Wiskunde

liza.serrao@janvanriebeeck.co.za

Me. Huibrecht Steyn

Vakhoof: Lewens- en Natuurwetenskappe

Vakke: Lewenswetenskap

huibrecht.steyn@janvanriebeeck.co.za

Me. Sanet Taljaard

Vakhoof: Dramatiese Kunste

Vakke: Dramatiese Kunste & Afrikaans Huistaal

sanet.taljaard@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Theon Theron

Vakke: RTT

theon.theron@janvanriebeeck.co.za

Me. Lize Turkstra

Vakhoof: Fisiese Wetenskappe

Vakke: Fisiese Wetenskappe

lize.turkstra@janvanriebeeck.co.za

Me. Leandé van Heerden

Vakke: Afrikaans Huistaal & Skeppende Kunste

leande.vanheerden@janvanriebeeck.co.za

Me. Lumarie Velleman

Vakke: Tegnologie, Geskiedenis en LO

lumarie.velleman@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Franco Vermeulen

Vakke: LO

franco.vermeulen@janvanriebeeck.co.za


Me. Ananda Visser

Vakhoof: Toerisme & LO (Graad 10 – 12)

Vakke: Toerisme & LO

ananda.visser@janvanriebeeck.co.za

Me. Elize von Versen

Vakhoof: Handelsvakke

Vakke: Besigheidstudies & EBW

elize.vonversen@janvanriebeeck.co.za

Me. Magda Vrey

Vakhoof: Kuns, Skeppende Kunste & Gasvryheidstudies

Vakke: Kuns en Skeppende Kunste

magda.vrey@janvanriebeeck.co.za

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL

Alfabeties volgens van.

Me. Razelle Hanekom

Projekbestuur, Bemarking & Fondsinsameling

razelle.hanekom@janvanriebeeck.co.za

Me. Nicky Hattingh

Finansiële Bestuurder

nicky.hattingh@janvanriebeeck.co.za

Me. Karin Koch

Welgemeend

karin.koch@janvanriebeeck.co.za

Me. Helena le Roux

Alumni & Beursfasiliteerder

helena.leroux@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Denzil Julies

Fasiliteitsbestuurder

denzil.julies@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Freddie Moyo

IT-bestuurder

freddie.moyo@janvanriebeeck.co.za

Me. Brigitte Sterrenberg

Leerdersake

admin@janvanriebeeck.co.za

Me. Petula Titua

Debiteure-klerk

petula.titus@janvanriebeeck.co.za

Me. Nino Henning

Persoonlike Assistent: Skoolhoof

Ontvangs

ontvangs@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Abré van Heerder

Sport

abre.vanheerden@janvanriebeeck.co.za

Me. Roelenevan Loggerenberg

Finansiele Klerk

roelene.vanloggerenberg@janvanriebeeck.co.za

Me. Sanette van Loggerenberg

Skoolwinkelbestuurder, Aankoper & Bateverhuurder

sanette.vanloggerenberg@janvanriebeeck.co.za

Mnr. Louis Zietsman

Skoolsielkundige

louis.zietsman@janvanriebeeck.co.za

ONDERSTEUNINGSPERSONEEL

Alfabeties volgens van.

KOSHUIS

 

Me. Belinda Booysen

Me. Lena Booysen

Mnr. Kathrine Esau

Me. Vivian Jehoma

Me. Anna Scheepers

Me. Michelle Wales

 

TERREIN

Mnr. Majola Bukwele

Mnr. Carlwyn Cloete

Mnr. Norman Dube

Mnr. Denzil Julies

Mnr. Abel Kabwazi

Mnr. Adelard Kiamwahela

Mnr. Leon Koeberg

Mnr. Clement Mbenya

Mnr. Phillip Wanda

Mnr. Clint Willians

Mnr. Lungile Zayedwa

 

VOERTUIE

Mnr. Wayne Jantjies

 

 

 

X