Dit is vir die beheerliggaam ‘n besondere voorreg om aan te kondig dat mnr Pieter Rademeyer aangestel is as die nuwe skoolhoof van Hoërskool Jan van Riebeeck met ingang 1 Maart 2021. Ons het onlangs van die WKOD verneem dat die eenparige benoeming van die beheerliggaam se voorkeur kandidaat inderdaad bekragtig is na ‘n uitgerekte en omvattende proses wat reeds ‘n jaar gelede ‘n aanvang geneem het.
Ons sien uit daarna om mnr Rademeyer, sy vrou Jana en hul twee jong kinders Pieter en Karu in ons Jan van Riebeeck-gemeenskap te verwelkom. Mnr Rademeyer en sy gesin verhuis vanaf Port Elizabeth en sal vinnig deel word van die stadsgemeenskap waar hy reeds noue bande het. Hul kinders gaan inskryf by Laerskool Jan van Riebeeck. Hy sal dus ‘n besonderse en persoonlike belang daarby hê om die sukses van beide skole te verseker.
Mnr Rademeyer het sy vaardighede as Afrikaans onderwyser en leier in die onderwys geslyp by befaamde topskole soos Hoërskool Stellenbosch en Grey High School en uiteindelik as senior onderhoof by Hoërskool Pearson in Port Elizabeth. Hier leer hy eerstehands die wenresep om ‘n skool uit te bou en om te keer.
Dit is duidelik dat mnr Rademeyer op vele terreine self ‘n uitblinker is. Hy was onder andere hoofseun van sy hoërskool en het gedien as Studenteraadslid van die Universiteit van Stellenbosch. Hy dien tans op die provinsiale uitvoerende raad van die Suid-Afrikaanse Onderwys Unie (SAOU).
Die strewe na akademiese uitnemendheid is vir mnr Rademeyer ‘n prioriteit. Onder sy leiding as akademiese hoof en hoof van Afrikaans, het sy skool verskeie nasionale toekennings vir die manier waarop hul Afrikaans aanbied en bevorder, behaal. Hy tree vir jare op as nasionale eksaminator in die NSS eksamen vir Graad 12, Afrikaans Huistaal en is die Oos-Kaap se hoof nasiener en eksaminator vir gemelde eksamen. Hy is ook al bekroon as ‘n Streekswenner van die Nasionale Onderwystoekennings in die afdeling: Uitnemendheid in Sekondêre skole.
“Hy is ‘n besondere talentvolle mens en ‘n besonderse harde werker. Hy het nie die vermoë om ‘n mens in die steek te laat nie.” – André van Staden (Skoolhoof van Paul Roos Gimnasium)
Die veelsydigheid en wye belangstellings van mnr Rademeyer is opvallend. Hy was al medeskrywer in publikasies soos De Kat, Insig, Die Burger, Eikestadnuus, Die Stellenbosse Student en ‘n Afrikaans handboek.
Mnr Rademeyer is nie ‘n vreemdeling vir die verhoog nie en het al opgetree as regisseur van musiekproduksies, maar self ook op die verhoog uitgeblink as finalis by die ATKV Nasionale Crescendo kompetisie, as finalis in die KYKNET-ster kompetisie en is aangewys as een van vyf opkomende sangers in Suid-Afrika deur GERAAS (SABC 2). Hy het die musiek en lirieke geskryf van die lied Liefde uit Stellenbosch wat gesing word deur een van ons welbekende alumni, Laurika Rauch. Hy sing as student in die Universiteitskoor van Stellenbosch en blink uit as redenaar en in debat. Op die sportveld behaal hy vir vyf agtereenvolgende jare provinsiale kleure in atletiek.
Hy het bewese ervaring in bemarking en het die bemarkingsmateriaal by sy vorige skool geskryf asook nuwe bouprojekte help bestuur en inisiatiewe van stapel gestuur.
“Dit is net eenmaal in ‘n leeftyd dat so ’n kandidaat verbykom.” – Coenie Venter (Skoolhoof van Hoërskool Durbanville en lid van die benoemingskomitee)
Ons verwelkom dus ‘n leier met wie elke kind in die skool kan assosieer, iemand wat glo dat elke leerder tot sy/haar reg moet kom. ‘n Dinamiese, oopkop mens met ‘n vernuwende uitkyk wat in pas is met ons skool se leuse “Wees Uself”. Mnr Rademeyer omarm diversiteit en transformasie, en leef sy liefde vir Afrikaans in ‘n moderne konteks uit. Hy strewe in alles na uitnemendheid, is ambisieus en stel hoë eise aan homself, sy personeel en leerders.

Die Beheerliggaam

0 Shares
X
Copy link
Powered by Social Snap