Maandag:  Leerders meld om 07:35 aan vir hulle eerste periode.  Rooster hierby aangeheg. Leerders verdaag om 14:30.
Dinsdag:  Leerders meld om 07:35 by hulle registerklas aan.
Graad 8 en 9-leerders skryf ‘n verpligte LO-assessering en sal om 12:00 verdaag.
Leerders mag hulle hand- en skryfboek skool toe.saambring
Graad 8 en 9-leerders moet asseblief hulle MBK-drag vir die dag saambring.
Woensdag: Leerders meld om 07:35 by hulle registerklas aan.  Alle leerders verdaag om 14:00.
Donderdag:  Leerders meld om 07:35 by hulle registerklas aan. Alle leerders verdaag om 14:00.
Vrydag:  Leerders meld om 07:35 by hulle registerklas aan. Alle leerders verdaag om 10:30.
Leerders se rapporte word per e-pos gestuur.
Die graad 12 FW-klas is gekanselleer.
0 Shares
X