Die department, Engels Huistaal wil graag  verpligte, weeklikse Engels Huistaal intervensieles in kwartaal drie aanbied. Die doel hiervan is om te verseker dat die kurrikulum volledig en met die nodige diepte hanteer en afgehandel word sodat genoegsame hersieningstyd ingeruim kan word.
Ons vertrou dat u die leerders sal ondersteun in hierdie poging om hul kennis en vermoë te versterk om sodoende ʼn sukses van die veeleisende kwartaal te maak. Die lesse sal Woensdae middae  vanaf 14:30 tot 15:30 in meneer Claassen se lokaal plaasvind. Kontak hom gerus per e-pos indien daar enige verdere navrae is. Volg die skakel vir die brief wat deur die Engelse departement uitgestuur is.
0 Shares
X