Veels geluk met al die leerders se mooi prestasies. Leerders se rapporte word vandag aan elke ouer of voog via e-pos gestuur.

Dit is tog belangrik dat u as ouer/voog kennis dra van die volgende:

Indien ’n leerder afwesig was vir ’n assessering, maar met ’n geldige rede, verwerk die WKOD die leerder se ander punte tot ’n finale kwartaalpunt sonder dat die leerder benadeel word. Indien ’n leerder egter sonder ’n geldige rede ’n assessering misloop, ken die WKOD ‘n punt van nul toe en word die res van die punte verwerk tot die leerder se finale kwartaalpunt.

Hierdie kwartaal het die leerders slegs toetse geskryf en dit het alleenlik oor kwartaal 1 se werk gehandel. Indien die leerders nog nie van hulle assesserings gekontroleer het nie, kan hulle volgende kwartaal dit kontroleer en daarna sal daar ‘n regstelling aan hulle rapportpunt gemaak kan word, indien nodig.

Leerders moet dus kwartaal 2 baie hard werk omdat dit ‘n eksamenkwartaal is wat handel oor kwartaal 1- en 2-werk. Ons moedig u as ouers/voogde aan om u kind se punte te bestudeer en ’n afspraak met die betrokke leerkragte vir die oueraand op 4 April 2024 te maak, indien u verdere besprekings verlang. Ons almal wil graag die beste vir u kind hê. Saam kan ons meer vermag.

Om ‘n afspraak vir die oueraand te maak, moet u op die volgende skakel kliek: https://outlook.office365.com/owa/calendar/Ouerafsprake@janvanriebeeck.co.za/bookings/.

U moet asb. slegs een afspraak per onderwyser maak. Indien u twee of meer leerders in die skool het, moet u vir elke kind die vraelys voltooi. Dit is belangrik dat u met u kind bevestig wie sy/haar vakonderwyser is. U sal sien dat daar vakgroeplyste per graad hieronder aangeheg is. Dit bevat die name van almal wat ‘n bepaalde vak aanbied. Die naam wat as vakonderwyser op u kind se rapport verskyn, is nie noodwendig die persoon wat u kind onderrig nie. Maak dus asseblief seker dat u by die regte persoon ‘n afspraak maak.

Indien u onseker is wie die onderwysers is volg die onderstaande skakels:

Graad 8
Graad 9
Graad 10
Graad 11
Graad 12

0 Shares
X