Die Proverto Olimpiade (Rekeningkunde, Besigheidstudies en Ekonomie) vind Woensdag, 8 Mei 2024 om 14:30 in me. Meyer se klas plaas.
Die duur van die Olimpiade is 1 uur per vak. Indien ‘n leerder vir al drie vakke ingeskryf is, sal hul dus teen 17:30 klaar wees. Hulle is egter welkom om die lokaal te verlaat sodra hulle klaar geskryf is. Studiegidse ter voorbereiding is op 30 April 2024 per e-pos aan die leerders gestuur na die janvanriebeeck.org e-posadres. Ons glo dit sal goed gaan met elke leerder, baie sterkte. Enige navrae kan aan me. Meyer gerig word.

0 Shares
X