Getuigskrif aansoekvorms is hierdie week (11 Junie) tydens die Winterskool aan matrieks uitgegee. Die inhandigingsdatum is Maandag,15 Julie, in die derde kwartaal 2024. Geen laat inhandiging word aanvaar nie.

Getuigskrifte is ’n voorreg en nie ’n reg nie. Getuigskrif-aansoekvorms word uitgegee aan die einde van die tweede kwartaal sodat leerders genoeg tyd het om dit te voltooi. Afrigters en personeel moet teken dat ’n leerder se inligting by ’n item korrek is, en alle bewyse moet aangeheg word waar nodig. Die voltooide vorm word ingehandig by die registerklasse in die tweede week van die derde kwartaal. Die finale getuigskrifte van voltooide aansoekvorms word uitgegee in Desember op die dag wat leerders hulle laaste taalvraestel in die NSS-eksamen skryf.

Enige navrae kan direk aan me H Steyn gerig word by huibrecht.steyn@janvanriebeeck.co.za.

X