Die skooltye tydens die eksamen gaan effens verander om steeds ons sport- en kultuurprogram te akkomodeer. Die tye sal vanaf Donderdag, 16 Mei, verander.
Maandae: Kultuur en Sport
 • Skool verdaag 12:15
 • Sport (Rekke gym – alle sportkodes) 12:30 – 13:45
 • Kultuur: Kooroefeninge in die saal 12:30 – 13:50
 • Busse vertrek 14:00
Dinsdae: 
 • Skool verdaag 12:15
 • Sport (Alle sportkodes: netbal, hokkie, rugby, tafeltennis, landloop, skaak) 12:30 – 13:45
 • Leerders wat sport na skool doen, mag in volledige skoolsweetpak skool toe kom met oefendrag onder aan.
 • Busse vertrek 14:00
Woensdae:
 • Geen aktiwiteite
 • Busse vertrek 12:30
Donderdae:
 • Skool verdaag 12:15
 • Sport (Alle sportkodes: netbal, hokkie, rugby, tafeltennis, landloop, skaak) 12:30 – 13:45
 • Leerders wat sport na skool doen mag in volledige skoolsweetpak skool toe kom met oefendrag onder aan.
 • Busse vertrek 14:00
Vrydae:
 • Geen aktiwiteite
 • Busse vertrek 12:30
0 Shares
X